Saturday, 16 November 2019

Top 20 Durga Pujo 2019

 Naktala Udyan
North Tridhara Sarbojanin
 Rajdanga Naba Uday Sangha
 Samaj Sebi Sangha
 SB Park Sarbojanin
 Suruchi Sangha
 Tala Park Prattay
 Dum Dum Tarun Dal
 Wellington Nagarik Kalyan Samity
 AE Block (Part 1), Salt Lake 
 Ajeya Sanghati Club
 Barisha Club
 Barisha Sarbojanin
 Behala Club
 Chakraberia Sarbojanin Durgotsab  
 Chetla Agrani Club
 Hindustan Club Sarbojain
 Kashi Bose Lane
 Kumartuli Sarbojanin
Master Da Smriti Sangha

Saturday, 2 November 2019

Saturday, 10 August 2019

Top 20 Pujas of 2014

 Suruchi Sangha

Ajeya Sanghati Club

 Chetla Agrani Club

 Dum Dum Park Tarun Sangha

 Kankurgachi Jubak Brinda

Beleghata 33 Pallibasibrinda

 Hatibagan Sarbojanin

 Mitali Kankurgachi

 Nabinpally Hatibagan

 Ultadanga Pallysree

 Haridevpur Vivekananda Park Athletic Club

 Naktala Udayan Sangha

 95 Pally Jodhpur Park

Tridhara Sammilani

 Barisha Club

Behala Buroshibtala Janakalyan Sangha
Kumartuli Sarbojanin
 Dum Dum Tarun Dal

 Nepal Bhattacharjee Street - Kalighat
PC: Raja Chakraborty

Santoshpur Lakepally
PC: Raja Chakraborty